Garantie


Op alle nieuwe artikelen bieden wij standaard 2 jaar garantie. Op alle overige producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing.

Fotopro24.nl heeft geen eigen reparatiedienst en laat defecte producten altijd herstellen door de leverancier of één van zijn geauthoriseerde reparatie instellingen.

Defect bij ontvangst

Indien uw product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer  06 - 48 58 34 58 .

Als onze leverancier het defect kan bevestigen, ontvangt u in de meeste gevallen een nieuw exemplaar.

Let op! Bij het retour zenden van een artikel die al bij ontvangst niet goed of niet functioneert de originele verpakking in zo goed mogelijke staat en compleet meezenden.

Het adres voor retourzending van niet functionerende artikelen is:

Rijnlanden Pakketten BV 
T.a.v. Fotopro24.nl - Retouren 
Straatweg 60
3604 Bc Maarssen

Uw contactpersoon is Martijn Werdler

Garantievoorwaarden

- Het door u gekochte (op de factuur vermelde) product is gedurende een (op dezelfde factuur aangegeven) periode na aankoopdatum (zoals aangegeven op de factuur) gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

- Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van Fotopro24.nl) zal Fotopro24.nl naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.

- Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.

- Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten. (behoudens de aansprakelijkheid zoals in de door Fotopro24.nl gesloten verzekering terzake de wet productaansprakelijkheid is gedekt)

- Reparaties buiten de garantietermijn worden zo snel mogelijk tegen een redelijk tarief uitgevoerd.

- Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan Fotopro24.nl (of door hen aangewezen reparateurs) gerepareerd is, het product is verwaarloosd, merken en/of (serie)nummers van het product en/of het garantiebewijs zijn verwijderd en/of veranderd.

- Bij eventuele storing dient het product onder bijvoeging van de aankoopfactuur (cq garantiebewijs) en eventuele separate productgebonden garantiebewijzen bij Fotopro24.nl aangeboden te worden.

- Garantie geldt niet op verbruiksartikelen zoals batterijen, accu’s, lampen, inktcartridges, papier en fotografische emulsiedragers (zoals fotorolletjes) nog voor schade aan een product veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen.

 

Uitgesloten van garantie

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

 • Gebroken schermen
 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
 • Vocht- of waterschade
 • Val- of stootschade

Stappenplan garantie en defecten

Wilt u gebruik maken van uw garantie? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij uw reparatie zo spoedig mogelijk afhandelen.

Wanneer u het artikel ter reparatie opstuurt volg dan onderstaande instructies:

 • AUB ALTIJD een een duidelijke klachtomschrijving bijvoegen
 • Vermeld ALTIJD uw volledige persoonsgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres. Maak gebruik van ons retourformulier
 • Voeg een kopie factuur/aankoopbon en, indien bijgeleverd, de originele garantiekaart toe
 • Uitsluitend het artikel opsturen gerelateerd aan de klacht/het defect. LET OP! accessoires als draagriemen, geheugenkaartjes e.d. NIET meezenden.
 • Verpak het artikel goed zodat er geen transportschade kan ontstaan
 • Wij adviseren uw artikel aangetekend EN verzekerd op te sturen

Na ontvangst van uw zending, stuurt Fotopro24.nl een ontvangstbevestiging via e-mail. Wij onderzoeken uw klacht en stellen zo snel mogelijk een oplossing voor.

Kosten

De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor uw rekening. Reparaties onder garantie worden kostenloos retour verzonden.

Fotopro24.nl stuurt u een prijsopgave indien de reparatie buiten de garantie valt. Op deze prijsopgave dient u wel/niet accoord te geven. Onderzoekskosten zijn €75 indien u uw reparatie niet wilt laten uitvoeren en uw product ongerepareerd retour komt (buiten garantie) tenzij anders aangegeven.

Onder "buiten garantie" wordt verstaan:
Val-, stoot-, knel- of waterschade. Forceren en ondeskundig gebruik. U krijgt 3 maanden garantie op een reparatie, tenzij anders aangegeven.

Gemiddelde doorlooptijd van reparaties bedraagt 5-6 weken. Dit is slechts een indicatie en dus onder voorbehoud.

 • U kunt alleen aanspraak maken op deze garantie na registratie via het registratieformulier. Na registratie ontvangt u het garantie certificaat.

 • Deze actie geldt niet voor tweedehands foto-, videocamera's en/of objectieven.

 • Fotopro24.nl verlengt de standaard garantie van de fabrikant van uw product tot 2 jaar na aankoop.

 • U dient de bevestiging die u krijgt toegestuurd na de registratie goed te bewaren, samen met de originele aankoopfactuur. 

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van uw certificaat en aankoopfactuur.

 • Val-, stoot en waterschade vallen niet onder de standaard garantievoorwaarden(zie de voorwaarden van de leverancier). Indien u hier ook zekerheid in wilt krijgen dient u een verzekering af te sluiten