Privacy Policy


ONZE PRIVACYVERKLARING

Fotopro24.nl houdt je privégegevens privé

Fotopro24.nl, onderdeel van The Commerce Team, speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Fotopro24.nl is van mening dat de beveiliging van Fotopro24.nl van bovengemiddeld niveau is én blijft. Ons toegewijde team van IT-experts staat hier garant voor.

Wij beschermen je privacy op de volgende manieren:

  • Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
  • Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Je transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.
  • Wij gebruiken je e-mailadres slechts éénmalig om je bestelling af te ronden. Wij sturen je alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na je uitdrukkelijke toestemming.
  • Als je geen berichten meer wilt ontvangen van Fotopro24.nl, dan kun jij je te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar info@Fotopro24.nl.nl. Wij sturen je dan geen mailings meer.

 

Als je een bestelling plaatst bij Fotopro24.nl, kunnen we de volgende gegevens van je vragen:

  • Je naam en adres. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van je product correct af te handelen.
  • Je e-mailadres en telefoonnummer, zodat we je op de hoogte kunnen houden van je bestelling.
  • Betalingsinformatie, zoals je creditcard- of bankrekeningnummer. Dit gebruiken we om je bestelling af te ronden. De gegevens worden versleuteld verstuurd en niet opgeslagen.

Om je winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookie. Deze wordt alleen binnen één sessie opgeslagen - zodra jij je browser afsluit, is het weer verwijderd.

Net als alle webshops houden we bovendien door middel van een cookie bij welke pagina's worden bezocht en hoe intensief onderdelen van Fotopro24.nl worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan je wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wens jij je gegevens in te kijken? Of wens je dat Fotopro24.nl je gegevens verwijdert uit zijn systeem of wijzigt? Dien je hiertoe dan gratis een verzoek in per post of email. Je kunt je zo ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand

Doeleinden van gebruik

Fotopro24 en/of Foto Walser GmbH verwerken uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de(algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Fotopro24 en/of Foto Walser GmbH, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen Fotopro24 en/of Foto Walser GmbH groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Fotopro24.nl, Musikhaus Foto Walser GmbH en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Fotopro24 en/of Foto Walser GmbH kunt u bellen met 026-3550388, een brief sturen naar Fotopro24.nl, Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, of een e-mail sturen naar info@fotopro24.nl via onze website www.fotopro24.nl.

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Fotopro24.nl te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) Fotopro24 en/of Foto Walser GmbH uw persoonsgegevens (laten) gebruiken voor credit scoring en (ii) Fotopro24 en/of Foto Walser GmbH informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kunnen Fotopro24 en/of Foto Walser GmbH gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Fotopro24.nl mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Fotopro24 en/of Foto Walser GmbH gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst.

Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Fotopro24.nl ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Fotopro24.nl mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij Fotopro24.nl bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is Fotopro24.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Fotopro24.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Fotopro24.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Fotopro24.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.fotopro24.nl. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Fotopro24.nl, afdeling juridische zaken, Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, of een e-mail sturen naar info@fotopro24.nl via onze website www.fotopro24.nl.